RECYKLOHRANÍ

$BLKitem->title|cms_escape

RECYKLOHRANÍ je školní recyklační  program pod záštitou MŠMT ČR. Cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Program rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů. Za sběr a plnění úkolů získává škola body, které může vyměnit za různé odměny.

Ve škole jsou umístěny sběrné nádoby na baterie a drobné elektrospotřebiče  i mobily a po jejich naplnění jsou odvezeny a vyměněny za prázdné.

Prosíme, předávejte našim žákům vybité baterie, vyřazené mobily či drobné elektropřístroje a pomozte nám tak získávat další body, a tím  i zajímavé odměny pro výuku i volnočasové aktivity.

Děkujeme.


Projekty