Techmanie (17/04/2019)

17.4. vyrazíme za "vědou" do Techmanie!

Svačit budeme před odjezdem, na oběd se vrátíme.

Přiveďte děti do školky nejpozději do 7:45!

Od 1.4. vybíráme 110,-Kč. Doprava bude vyúčtována po skončení akce podle počtu zúčastněných dětí.


ZŠ a MŠ Žichlice