Zápis do 1. ročníku základní školy

08/03/2019

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ZŠ ŽICHLICE

                                                                    pro děti narozené do 31. 8. 2013                                                                                                         a děti s odloženou školní docházkou

                                                                                         se koná dne 17. dubna 2019                                                                                                                                                                                      od 14. 00 do 17. 00 hodin                                                                                                                v budově základní školy.

Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte, popř. doporučení  o odkladu povinné školní docházky.

Kritéria pro přijetí žáků:                                                                                                                                                                                           1. Děti s odkladem povinné školní docházky  s trvalým bydlištěm ve spádovém školském obvodu ZŠ a MŠ Žichlice           

     2. Děti s trvalým bydlištěm ve spádovém školském obvodu ZŠ a MŠ Žichlice        

     3. Děti s trvalým bydlištěm mimo spádový školský obvod ZŠ a MŠ Žichlice –  /a/sourozenec v ZŠ, b/los/

Počet žáků, které je možno přijmout: 26

Průběh zápisu:                                                                                                                                     

                       1. Formální část – podání  žádosti o přijetí k povinné školní docházce                           

                      2. Motivační část – v rámci neformálních aktivit pedagog orientačně zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností   

  

Žichlice 8. 3. 2019                                                          Mgr. Pavla Schneiderová                                                                                                                         


ZŠ a MŠ Žichlice