Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2019/2020

| 26/04/2019

 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY  NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 

 

     Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  v ZŠ a MŠ Žichlice těmto uchazečům:

 

 

 

Uchazeč

Výsledek řízení

01

přijat/a

02

přijat/a

03

přijat/a

04

přijímací řízení neuzavřeno

05

přijat/a

06

přijat/a

07

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Pavla Schneiderová

                                                                                         ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Datum zveřejnění: 26. 4. 2019

 

 

 

 

 


ZŠ a MŠ Žichlice