Setkání rodičů s pedagogickým sborem ZŠ a zástupci Obce Hromnice

09/05/2019

POZVÁNKA

Dne 20. 5. 2019 v 17 h v budově školy proběhne setkání rodičů s pedagogickým sborem školy a za účasti Obce Hromnice. 

Zveme všechny rodiče /nespokojené/, kteří mají zájem si společně předat informace o fungování školy, zlepšení a inovace.

Monika Brožová

místostarostka Obce HromniceZŠ a MŠ Žichlice