Sbíráme kaštany a žaludy

20/09/2019

S podzimem  začíná tradiční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Takže vyražte do přírody a sbírejte. Pomůžeme tak lesním zvířátkům lépe přežít zimu.  Nasbírané žaludy a kaštany odevzdávejte p. učitelce Vinkelhöferové. Sběr bude ukončen 31. 10.  20219 a nejlepší sběrači budou odměněni.

Tak s chtído toho!


ZŠ a MŠ Žichlice