DŮLEŽITÉ - CO MAJÍ PŘEDŠKOLÁCI DONÉST DO ŠKOLKY

19/06/2020

Milí rodiče předškoláků,

vzhledem k tomu, že Vaše děti ve školním roce 2019/2020 plnily povinný rok předškolní docházky, je třeba do MŠ doložit práce dětí, které dělaly v době uzavření MŠ (koronavirus). 

Dalším důležitým dokumentem, který musíte odevzdat v MŠ, je omluvný list dítěte.

Pokud jste tak někdo ještě neučinil, žádáme Vás o dodání nejpozději do středy 24.6..

Děkujeme


ZŠ a MŠ Žichlice