Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

08/04/2020

Zápis k povinné  školní docházce pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

     vzhledem k současným mimořádným opatřením proběhne zápis k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dítěte ve škole a s omezením osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte  ve škole.

 

Organizace zápisu je následující:

  1. Zde na webových stránkách školy v sekci dokumenty naleznete  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Pokud máte možnost, žádost si vytiskněte a vyplňte. Pokud tuto možnost nemáte, viz pokyny níže.

K žádosti je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte.

 

  1. Vyplněnou žádost možno doručit zpět do školy do 23. dubna 2020 následujícími způsoby:

a/ do datové schránky školy  - 6gtpe6s

b/ e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat jen   prostý e-mail

c/poštou

d/ vložením do poštovní schránky na budově základní školy

e/osobním dodáním do ředitelny základní školy – a to buď dne 16. 4. 2020 v době od 9. 00 do 12. 00 hodin, nebo dne 23. 4. 2020 v době od 14. 00 do 16. 00 hodin.

 

Pokud nemáte možnost si Žádost o přijetí vytisknout, je možno si ji osobně vyzvednout a hned vyplnit v ředitelně základní školy dne 16. 4. 2020 v době od 9. 00 do 12. 00 hodin, nebo dne 23. 4. 2020 v době od 14. 00 do 16. 00 hodin.

 

 

Informace k odkladu povinné školní docházky

Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat odklad školní docházky, vyplní jak Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,  tak Žádost o odklad povinné školní docházky - naleznete v sekci dokumenty - a obě žádosti doručí některým z výše uvedených způsobů zpět do školy do 23. dubna 2020.

K Žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno doložit Doporučení příslušného školského poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře.

 

Další potřebné informace podá ředitelka školy na telefonu č. 724 179 189.

 


Aktuálně - Základní škola