Významný úspěch našeho žáka Františka Svobody

09/06/2017

     Naše škola se zúčastnila celostátní soutěže ke 300. výročí narození Marie Terezie, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze.

     Krásného úspěchu dosáhl náš žák 2. ročníku František Svoboda, který ve výtvarné soutěži v kategorii komiks obsadil 2. místo. Zúčastnil se slavnostního vyhlášení  výsledků této soutěže v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze.

      K tomuto úspěchu Fandovi blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.


Fotografie


Aktuálně - Základní škola