Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021

16/04/2020

Základní škola a Mateřská škola Žichlice

Žichlice 58, Třemošná 330 11

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Vzhledem k současným mimořádným opatřením se zápis dětí do mateřské školy bude organizovat následujícím způsobem:

 

  Zápis se koná bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve školce.

 

  K zápisu dítěte je třeba doručit do školky:

  1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (formulář ke stažení v sekci Dokumenty na webových stránkách školy www.zszichlice.cz).
  2. Kopii rodného listu dítěte (není třeba úřední ověření).
  3. Prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor prohlášení ke stažení v sekci Dokumenty na webových stránkách školy).
  4. Kopii očkovacího průkazu dítěte (není třeba úřední ověření).

 

  Potřebné dokumenty k zápisu doručí zákonný zástupce jedním z možných následujících způsobů:

  1. Do datové schránky školy - 6gtpe6s
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (pozor!! nelze poslat prostý e-mail) – zszichlice@seznam.cz
  3. Poštou.
  4. Do poštovní schránky školy (u vchodových dveří do základní školy).
  5. V mimořádném případě osobně do ředitelny ZŠ dne 7. 5. 2020 v době od 8. 00 do 12. 00 hodin.

 

  Potřebné dokumenty je nezbytné doručit nejpozději do 16.5.2020.

  Pokud nemáte možnost si Žádost o přijetí vytisknout, je možno si ji vyzvednout a případně hned vyplnit v ředitelně ZŠ dne 7. 5. 2020 v době od 8. 00 do 12. 00 hodin.

  Další potřebné informace na telefonu 724 179 189.

 


Aktuálně - Mateřská škola