Další informace k případnému znovuotevření mateřské školy

07/05/2020

Milí rodiče,

srdečně Vás zdravíme a zároveň zasíláme další informace k případnému znovuotevření naší mateřské školy.

Předpokládáme, že jste si pečlivě prostudovali materiál uložený v sekci Dokumenty (Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020) a zvážili možná rizika při nástupu dětí do MŠ.

Pokud se podaří naplnit a zorganizovat podmínky stanovené MŠMT ČR, bude předpokládané otevření MŠ v omezeném režimu 25.5.2020.

Na co se připravit?

Počítejte s následujícími podmínkami:

    - Dodržování zákazu shromažďování před budovou MŠ – nutnost udržovat 2 m odstup.

     - Všechny osoby nacházející se před budovou školy mají povinnost zakrytí úst a nosu.

     - Při příchodu dítěte do MŠ bude pracovníkem školy zkontrolováno:

              -Tělesná teplota dítěte – v případě zvýšené tělesné teploty nebude dítě vpuštěno do MŠ

              - Dítě bude mít s sebou 2 roušky a 2 sáčky – na čistou roušku a na kontaminovanou roušku – nebude-li dítě požadované věci mít, nebude vpuštěno do MŠ.

     - V šatně (resp. v budově školy) může být přítomna pouze jedna doprovázející osoba s dítětem, v šatně se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu – má zakrytý nos a ústa, teprve až tato osoba opustí budovu školy,  bude vpuštěna další. (Počítejte s  větší časovou náročností při příchodu do MŠ)

     - Při vyzvedávání dítěte z MŠ – platí stejná pravidla jako při příchodu. Pokud budou děti s učitelkou na zahradě MŠ – vyzvedávající osoba si v šatně vezme věci dítěte (opět pouze 1 osoba v šatně) a pak počká na dvorku (vydlážděný prostor), až mu paní učitelka dítě předá.

    -  Obědy v MŠ budou pravděpodobně zajištěny buď běžným způsobem – teplé obědy, nebo formou studených balíčků.

Co potřebujete či naopak nesmíte mít?

    -  Každé dítě bude mít k dispozici každý den 2 roušky a 2 sáčky – jeden sáček s čistou rouškou, druhý na uložení kontaminované roušky. V prostorách MŠ nemají děti ani pracovníci školy povinnost nosit roušku. Rouška je zapotřebí v okamžiku, kdy bude u někoho zjištěno podezření na možné příznaky Covid -19.

    -  Je nutné doložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (viz sekce Dokumenty) – bez tohoto nebude dítě vpuštěno do MŠ.

     - Přineste do školky papírové kapesníčky v krabici.

     - Děti nesmí mít látkový ručník.

     - Děti nesmí do školky nosit žádné hračky ani jiné věci z domova – spaní bude organizováno také bez plyšových hraček apod. Zkontrolujte věci dětí v šatně, ve skříňkách budou mít děti pouze nezbytné věci!!!

Co je nutné vědět?

V souvislosti s dodržováním bezpečnostních a hygienických předpisů nebude v mateřské škole umožněna přítomnost dítěte, které bude vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19, tzn. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jiných příznaků akutní infekce dýchacích cest)

Pokud se u dítěte výše zmíněné příznaky objeví v průběhu pobytu v MŠ – je MŠ povinna kontaktovat zákonné zástupce a zároveň informovat spádovou hygienickou stanici.

 

V sekci Dokumenty naleznete také Dotazník o zájmu umístění dítěte v MŠ – tento dotazník prosím vyplňte a dodejte do MŠ nejpozději do 12.5.2020.

Možnost doručení dotazníku je buď na mail mszichlice@seznam.cz,nebo na adresu školy Základní škola a Mateřská škola Žichlice, Žichlice 58 330 11 Třeomošná, nebo vhozením do schránky umístěné vedle vchodu do budovy základní školy.

 

Jsme si vědomy toho, že situace pro Vás je nelehká a podmínky případného otevření jsou komplikované. Vězte, že i pro nás je situace náročná a děláme vše pro to, abychom se s Vámi i Vašimi dětmi viděly co nejdříve.

Děkujeme za pochopení a ještě jednou apelujeme na zodpovědné zvážení všech podmínek.

Kolektiv MŠ Žichlice


Aktuálně - Mateřská škola