Podmínky pro možný pobyt dítěte v MŠ

19/05/2020

Pro ty, kteří svoje děti přihlásili do MŠ v omezeném režimu od 25.5.2020  do konce školního roku, přinášíme další upřesňující informace:

  •  Před prvním příchodem dítěte musí rodič doložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz sekce Dokumenty), bez toho NEBUDE DÍTĚ VPUŠTĚNO DO MŠ!

 

  •  Dítě musí mít ve školce k dispozici 2 roušky a 2 sáčky na roušky (na použitou a na čistou). Nebude-li  dítě toto mít, NEBUDE VPUŠTĚNO DO MŠ!

 

  •  Před vstupem do budovy MŠ bude dítěti měřena tělesná teplota. Při naměření hodnoty 37 C a výše NEBUDE DÍTĚ VPUŠTĚNO DO MŠ!

 

  •  V případě, že bude dítě jevit při příchodu či během pobytu v MŠ známky jakéhokoli onemocnění, učitelky informují rodiče a dítě NEBUDE VPUŠTĚNO DO MŠ minimálně po dobu následujících 2 kalendářních dnů! Po návratu do MŠ bude třeba doložit potvrzení od lékaře, že dítě může nastoupit do MŠ!

 

  •  Bude-li dítě doma ze zdravotních důvodů, musí rodič při opětovném nástupu do MŠ vždy doložit potvrzení od lékaře, že dítě může nastoupit do mateřské školy!

 

  •  U dětí, které trpí alergií, je nutné písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve  zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy nemůže dítě setrvat v MŠ!

Aktuálně - Mateřská škola