Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

08/06/2020

Základní škola a Mateřská škola Žichlice, Žichlice 58, 330 11

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

    Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Žichlice těmto uchazečům:

 

 

Uchazeč

Výsledek řízení

                             01

                     přijat/a

                             02

                     přijat/a

                             03

                     přijat/a

                             04

                     nepřijat/a

                             05

                     přijat/a

                             06

                     přijat/a

                             07

                     nepřijat/a

                             08

                     nepřijat/a

                             09

                     nepřijat/a

                             10

                     nepřijat/a

                             11

                     přijat/a

                             12

                     přijat/a

                             13

                     přijat/a

                             14

                     přijat/a

                             15

                     nepřijat/a

                             16

                     přijat/a

                             17

                     nepřijat/a

                             18

                     nepřijat/a

                             19

                     nepřijat/a

                             20

                     přijat/a

                             21

                     nepřijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Pavla Schneiderová

                                                                                      ředitelka školy

 

  Datum zveřejnění:

  8. 6. 2020


Aktuálně - Mateřská škola