Průvodní dopis k pracovním sešitům pro předškoláky

10/03/2021

Milí rodičové,  milá Sluníčka!

 

Na deskách pracovního sešitu (uvnitř) máte zapsaná čísla stránek, které můžete s dětmi  vypracovat. Přečtěte dětem zadání a zkuste je nechat pracovat  samostatně. Ověřte si, zda dítě rozumí zadání. Když úkol začne, trvejte na jeho dokončení. Dělejte max. 1-2 strany denně s přestávkou, jinou činností, hraní, běhání…střídejte častěji různé činnosti - statické (prac.listy, čtení, povídání)  a akční činnosti (hraní, běhání venku…)

Ty strany, které nejsou uvedené, prosím, ještě nevyplňujte…tato témata nás teprve čekají a my doufáme, že si je s dětmi budeme mít možnost vypracovat ve školce.

Po znovuotevření MŠ, doneste sešity a pracovní listy zadané v distanční výuce zpět do MŠ ať také vidíme, jak jste spolu tvořili. Vypracované listy z distanční výuky se týkají PŘEDŠKOLÁKŮ…pro ostatní děti je to dobrovolné, ale samozřejmě budeme rádi i za práce od nich…a také se budeme těšit na obrázky, uděláme si výstavu…

 

Jinak co můžete všichni s dětmi procvičovat doma:

-          vystřihování (cokoliv, třeba obrázky z letáků),

-          rytmizace slov, rozdělování na slabiky, určování počtu slabik ve slově, vymysli slovo na jednu, dvě, tři, slabiky…

-          určování počátečního písmene ve slově, co slyšíš na začátku slova, hledej slovo na písmeno…B, T, M, O…atd. Kdo již zvládá, můžete zkusit určování písmene na konci slova, začínáme slovy končícími na souhlásku…LES, PES, STŮL

-          pravolevou orientaci, na těle (kde máš levé ucho, pravou ruku, levé oko…), venku na procházce (půjdeme do leva, co vidíš vpravo…), na obrázku ( co je vlevo nahoře, co uprostřed, dole, za stromem, kdo je před, za, v, pod, mezi, hned za, první, poslední…)

-          povídání v celých větách, vyprávění příběhu, co můžeme vidět v koupelně, co na dětském hřišti, co v kuchyni…slova nadřazená (hrnec, naběračka, sklenička – NÁDOBÍ)

-          roční období (charakteristické rysy pro jednotlivá období), denní režim (co děláme ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer…)

-          kreslení postavy

-          a také se proběhněte po lese, podlézejte, přelézejte, střídejte běh s chůzí, různé poskoky, přeskoky…, házejte si s míčem, hrajte kopanou…prostě si to spolu UŽIJTE!!!

Pozdrav všem Sluníčkám od Ivet, Janiny a Zuzky! Stýská se nám po vás!!! Těšíme se, až se zase uvidíme!


Aktuálně - Mateřská škola