Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

23/03/2021

Pokyny k zápisu dítěte do naší mateřské školy

V sekci dokumenty MŠ naleznete základní informační leták k zápisu do naší mateřské školy.

V sekci dokumenty MŠ naleznete potřebné formuláře k vytištění – Žádost o přijetí, Evidenční list dítěte.

Evidenční list dítěte:      - tabulku týkající se školy nevyplňovat

-část Vyjádření lékaře – potvrzuje lékař, slouží jako potvrzení, že je dítě schopno nástupu do MŠ a zároveň slouží jako potvrzení o očkování dítěte (povinnost očkování se nevztahuje na děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky)

Dalším dokumentem, který musíte k zápisu doložit je prostá kopie rodného listu dítěte.

Nezapomeňte na podpis!!!

Na webových stránkách školy www.zszichlice.cz  v sekci dokumenty jsou také zveřejněna kritéria pro přijetí dítěte do naší mateřské školy.

Aby mohlo být dítě zařazeno do přijímacího řízení, musí být  od 3.5. do 14.5. 2021 do MŠ doručena Žádost o přijetí. Ostatní dokumenty (kopie rodného listu a evidenční list) musí být doručeny od 3.5. do 28.5.2021.

Do 19.5.2021 obdržíte od MŠ potvrzení o přijetí žádosti a zároveň registrační číslo, pod kterým budou později uveřejněny výsledky přijímacího řízení. Toto potvrzení obdržíte na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti.

V případě jakýchkoli dotazů, problémů s doručením apod. – prosím volejte 725 158 517, 725 158 522 nebo na e-mail: hodkova@zszichlice.cz!

Těšíme se Vaše žádosti!

Kolektiv MŠ Žichlice


Aktuálně - Mateřská škola