Informace k zápisu do MŠ 2022/2023

31/03/2022

Zápis do mateřské školy se bude konat 3.5.2022 od 16 do 18 hodin v budově mateřské školy v Žichlicích.

K zápisu potřebuje zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenční listy si můžete vytisknout z našich webových stránek. 
Potřebné formuláře naleznete v sekci DOKUMENTY.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, které musí potvrdit dětský lékař (součást Evidenčního listu) v den zápisu není potřeba.  Pro děti, které budou plnit povinný rok předškolního vzdělávání (děti, kterým k 31.8. 2022 bude 5 let) nepotřebují potvrzení lékaře o povinném očkování.

K zápisu můžete přijít i bez předem vyplněné žádosti či evidenčního listu. Formuláře jsou k dispozici z důvodu urychlení procesu při zápisu.

O přijetí či nepřijetí rozhodují kritéria pro přijímání, která naleznete také v sekci DOKUMENTY.

V případě dalších dotazů pište na hodkova@zszichlice.cz

Upozornění: Pořadí při zápisu NEMÁ vliv na přijetí dítěte do MŠ. 

Těšíme se na Vás!


Aktuálně - Mateřská škola