Úspěšná reprezentace naší školy

18/03/2019
Naše škola zaslala několik prací našich žáků do celostátní výtvarné soutěže Malujeme pro konto Bariéry.  žákyně 5. ročníku Nela Křížková získala za svoji práci čestné uznání. K úspěchu gratulujeme a děkujeme za reprezantaci naší školy.

Aktuálně