Soutěž Požární ochrana očima dětí

05/06/2019

     Pěkného úspěchu v okresním kole výtvarné části soutěže Požární ochrana očima dětí dosáhla žákyně 5. ročníku Nela Křížková, která obsadila krásné 2. místo.

      Její práce postoupila do kola krajského, kde obsadila také krásné 2. místo.

      K úspěchu blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci  a poděkování patří i paní učitelce výtvarné výchovy za vedení žákyně. 

     

 

 


Aktuálně