HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE 2. POLOLETÍ ŠK. R. 2019/2020

30/04/2020

VÁŽENÍ RODIČE, 

     dne 27. 4. 2020 vydalo MŠMT Vyhlášku 211/2020 Sb., podle které bude prováděno hodnocení žáků škol ve 2. pololetí tohoto školního roku. Zároveň s vyhláškou vydalo ministerstvo metodiku hodnocení - Postup hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí šk. r. 2019/2020. 

    S oběma dokumenty se můžete seznámit na našich webových stránkách v sekci dokumenty. 


Aktuálně