Informace o případném otevření ZŠ

05/05/2020

     Vážení rodiče,

     tímto bychom Vám chtěli sdělit bližší informace k otevření základní školy.

     MŠMT vydalo metodiku Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Tuto metodiku najdete v sekci Dokumenty. Žádáme Vás o pečlivé prostudování tohoto dokumentu. 

     V případě, že se nám podaří zajistit provoz podle předepsaných hygienických a bezpečnostních pokynů, předpokládáme otevření ZŠ 25. 5. 2020. 

     Prosíme rodiče o zodpovědné zvážení všech rizik spojených s nástupem dětí do ZŠ. 

     V nejbližších dnech bude na našich webových stránkách zveřejněn dotazník Oznámení o přítomnosti žáka 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020.

      Sledujte proto pravidelně naše webové stránky.


Aktuálně