Podmínky a informace k nástupu přihlášených žáků do ZŠ

21/05/2020

PODMÍNKY A INFORMACE K NÁSTUPU PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ DO ZŠ V ODBOBÍ 25. 5. – 30. 6. 2020

 

Přestože dochází k postupnému uvolňovaní všech mimořádných opatření,

platí pro pobyt v základní škole nadále zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření.

 

-        školní budova se otevírá v 7. 00 hodin

 

-        není přípustné jezdit do školy na kole či koloběžce

 

-        v prostranství před školou musí mít žák i doprovázejí osoba zakrytá ústa a nos rouškou /chodník před školou/

 

-        v prostranství před školou musí být dodržovány rozestupy 2 m – není nutné u členů společné domácnosti

 

-        doprovázející osoba nesmí vstupovat do budovy školy

 

-        doprovázející osoba počká, zda bude žák vpuštěn do budovy školy

 

-        žáci budou do budovy vstupovat jednotlivě

 

-        při vstupu do školy bude žákovi každý den změřena tělesná teplota

 

-        při vstupu do školy bude každý den kontrolováno, zda má s sebou žák roušky a sáčky na roušky – jedna rouška na obličeji, dvě roušky s sebou + dva sáčky na roušky  s popisem  - čistá, použitá

 

-        v případě, že bude žákovi při příchodu do školy naměřena tělesná teplota 37 stupňů a výše, nebude vpuštěn do školy v ten den a ani minimálně po dobu následujících 2 kalendářních dnů. Po návratu do školy bude třeba doložit potvrzení od lékaře, že je žák zdráv a může nastoupit do školy

 

-        v případě, že žák nebude mít požadované roušky a sáčky, nebude vpuštěn do školy

 

-        žák si každý den odnese domů roušky  a oba sáčky

 

-        žáci se budou pohybovat ve společných prostorách školy i venku s rouškou

 

-        při společné práci a skupinové práci musí mít žák roušku i ve třídě, stejně tak pokud se k sobě žáci navzájem či s vyučující přiblíží  na méně než 2 metry /popř. 1,5 m/

 

-        organizací příchodů a odchodů žáků jsou pověřeni pedagogičtí i provozní zaměstnanci

 

-        v případě, že žák bude jevit během pobytu ve škole známky jakéhokoliv onemocnění, pracovníci informují rodiče a žák nebude vpuštěn do školy minimálně po dobu následujících 2 kalendářních dnů. Po návratu do školy bude třeba doložit potvrzení od lékaře, že je žák zdráv a může nastoupit do školy

 

-        bude-li žák doma ze zdravotních důvodů, musí při opětovném nástupu do školy doložit potvrzení lékaře, že je zdráv a může nastoupit do školy

 

-        u žáka, který trpí alergií, je třeba doložit potvrzení lékaře, že projev rýmy a kašle je alergického původu

 

-        pokud bude žák nemocný, omlouvá se absence do omluvného listu v žákovské knížce

 

-        žáci budou používat výhradně papírové ručníky /nepřinesou si tedy ručník látkový/

 

-        teplé obědy jsou zajištěny

 

-        na oběd budou žáci přicházet ve skupinách maximálně 4 žáků, roušku si sundají až těsně před konzumací jídla

 

-        žáci budou rozděleni do dvou skupin, konec dopoledního vyučovacího bloku bude v 11. 10 hodin

 

-        žáci si první den = 25. 5. přinesou všechny učebnice, sešity, pracovní sešity, pomůcky a potřeby, penál – vše bude vydezinfikováno a vše zůstane po celou dobu ve škole

 

-        žáci nebudou dostávat domácí úkoly

 

-        při odchodu žáků nebude doprovod vstupovat do školní budovy, pokud budou žáci venku v areálu školy, bude si je vyzvedávat ve vyhrazeném prostoru = dlažba za vrátky mateřské školy

 


Aktuálně