Úplata za školní družinu

05/06/2020

Vážení rodiče, 

     vzhledem  k tomu, že byla naše škola v období březen - květen zavřena, bude navrácena úplata za školní družinu - za měsíc březen a květen poměrná část, za měsíc duben celá částka. 

     Žáci, kteří dochází do školy, přinesou vrácenou  částku domů, s vámi ostatními domluvíme způsob a termín předání.

 

    


Aktuálně