Organizace závěru školního roku

19/06/2020

Vážení rodiče, 

tímto Vás informujeme o organizaci závěru letošního školního roku. 

22. června - 24. června 2020 - bude probíhat výuka stejnou formou jako doposud

25. června, 26. června, 29. června - hry, soutěže, úklid tříd, sportovní aktivity na školní zahradě

 30. června 20207. 30 - 8. 15 hodin - vyhodnocení sběru kůry, rozloučení se žáky 5. ročníku, předání vysvědčení

Výměna učebnic - žáci  / s výjimkou žáků 5. ročníku / si učebnice ponechají přes prázdniny, výměna proběhne na začátku nového školního roku. 

Provoz školní družiny dne 30. čevna 2020 - do 11. 00 hodin.  Oběd nebude. 

Žákům  docházejícím  do školy budou všechny  další potřebné informace sděleny ve škole.  

INFORMACE PRO ŽÁKY NEDOCHÁZEJÍCÍ DO ŠKOLY

!!! PŘI  PŘÍCHODU DO ŠKOLY JE NUTNO MÍT ROUŠKU A PŘI PRVNÍM PŘÍCHODU ODEVZDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ - JAK ŽÁK, TAK ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE /bude-li jej doprovázet/. Čestné prohlášení musí mít datum dne, kdy do školy přijdete. Čestné prohlášení je ke stažení v sekci Dokumenty. 

Jednotliví vyučující vás budou prostřednictvím e-mailu informovat, co je třeba donést do školy. 

Tyto věci donesete do školy ve středu 24. června 2020 dle následujícího rozpisu: 1. ročník  12.00 - 12.30 hodin

                                                                                                                                                  2. ročník   12.30 - 13.00 hodin 

                                                                                                                                                  3. ročník   13.00 - 13.30 hodin.

Pokud mají žáci nějaké věci ve škole, budou vám tento den vráceny, zároveň vám bude vrácena poměrná část úplaty za školní družinu.  

30. června 2020 - předání vysvědčení - 1.  ročník - 9. 00 - 9. 30 hodin

                                                                       2. ročník -  9. 30 - 10. 00 hodin

                                                                       3. ročník - 10. 00 - 10. 30 hodin

 

 
Aktuálně