Mimořádné opatření - COVID-19

10/09/2020

Dle nařízení  ministerstva zdravotnictví je třeba, aby si žáci ve školách chránili dýchací cesty. Nařízení se týká všech prostor kromě učeben a jídelny. Roušky se po sejmutí ukládají do igelitového pytlíku. Dohlédněte, ať jsou děti do školy vybavené těmito prostředky.

Mgr. Marian Husák

ředitel školy


Aktuálně