ZMĚNA VE ZPŮSOBU PLACENÍ - ŠKOLNÉ, SVAČINY

15/12/2020

POZOR POZOR POZOR!!!!

S platností od 1.1.2021 dochází ke změně v placení školného a stravného za svačiny.

Obě platby se budou hradit bezhotovostně jako záloha na účet Základní školy a Mateřské školy v Žichlicích.

Doporučujeme zřízení trvalého příkazu.

Pokyny pro platbu s variabilními symboly obdrží rodiče oproti podpisu u I. Hodkové.

 

 

 

Pokyny pro platbu převodem – školné, stravné – měsíční záloha

 

Číslo účtu:         43-7408350217/0100

ŠKOLNÉ:            300,- Kč

                            

STRAVNÉ:          300,-Kč  (pro děti, které převážně chodí po obědě)

                              500,-Kč (pro děti, které převážně ve školce spí)

                             

OBĚ ZÁLOHY SPLATNÉ K 20. DNI V MĚSÍCI!!

Vyúčtování proběhne v prosinci a červenci.


Aktuálně