Pracovní sešity k vyzvednutí

08/03/2021

V MŠ mají děti ze třídy Sluníček pracovní sešity, se kterými pravidelně pracují a které poskytují učitelkám podklady pro diagnostiku dětí.

Proto je žádoucí, aby si rodiče pracovní sešity v MŠ vyzvedli. Pro předškoláky je to povinné, pro zbytek třídy dobrovolné.

Pracovní sešity si můžete v MŠ vyzvednout: úterý  9.3. 10,00 až 11,00 a 13,00 až 15,00.

V případě, že bude mít někdo s vyzvednutím problém, prosím kontaktujte mě na hodkova@zszichlice.cz.


Aktuálně