Povinný rok předškolního vzdělávání

15/06/2017

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Na základě §34a  zákona  č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.1.2017 do 31.8.2017 byla od 1.9.2017 zavedena povinnost předškolního vzdělávání.

Povinný rok předškolního vzdělávání se týká:

  • všech dětí, které do konce srpna daného roku dosáhnou věku pěti let
  • jsou státními občany ČR nebo jiného členského státu EU a pobývají na území ČR déle než 90 dnů
  • dále se povinnost týká i cizinců pobývajících v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
  • účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany

Povinný rok předškolního vzdělávání lze plnit pravidelnou docházkou do mateřské školy, a to  souvislou čtyřhodinovou účastí.

Dále je možné vzdělávat dítě individuálně (žádost o individuální vzdělávání, pravidelné přezkušování) nebo za určitých okolností lze vzdělávat dítě v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální nebo v zahraniční škole na území ČR.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád.


Aktuálně