Kroužky MŠ

Školní rok 2019/2020

V naší mateřské škole nabízíme v letošním roce tento zájmový kroužek pouze pro předškoláky:

  • Muzicírování- vedoucí Mgr. Bc. Ivana Hodková

Budeme se učit základům hry na zobcovou flétnu, rozvíjet hudební cítění a poznávat noty.

Kdo chce navštěvovat kroužek, musí počítat s tím, že doma bude cvičit na flétničku.

Potřebujeme sopránovou zobcovou flétnu, tašku (na desky s notami, flétnu a bačkorky), desky na noty.