Školská rada

Při ZŠ a MŠ Žichlice je ustanovena školská rada.

období 2021 - 2024

Složení: 
Jitka Šotová zástupce zákonných zástupců žáků
Monika  Brožová - Šlezingerová zástupce zřizovatele
Adéla Srpová zástupce pedagogických pracovníků