Charakteristika ZŠ Žichlice

Naše škola se nachází v klidném prostředí na okraji obce. Žáci tak mají  úzké sepětí s přírodou, do přírody chodí na vycházky i za výukou.

V těsné blízkosti školy se nachází multifunkční hřiště, které využíváme pro sportovní aktivity.

Máme  tři učebny, jedna se nachází v přízemí a dvě v prvním patře. Dále je zde tělocvična,  školní družina, školní výdejna, ředitelna, kabinet, šatna, sociální zařízení .

Ve třídách je moderní školní nábytek. Žáci využívají při  výuce počítače a taktéž v jedné třídě je nainstalována interaktivní tabule. K názornosti výuky slouží mnoho didaktických pomůcek, knih a dalších materiálů.

Kolem  budovy se nachází rovinatý areál z velké části s travnatým povrchem.

Celý areál je oplocen. Je  zde dětské hřiště i prostor pro venkovní aktivity.