Pedagogický personál a zaměstnanci MŠ

Pedagogický personál mateřské školy

Mgr. Ivana Hodková, Bc.

učitelka pověřená řízením MŠ

hodkova@zszichlice.cz

+420 725 158 517

Iveta Beranová

učitelka

 

+420 725 158 522

Hana Syrovátková

učitelka

 

+420 725 158 522

Bc. Jana Kalinská, DiS.

učitelka

 

+420 725 158 522

Michaela Kosová, Dis.

 

asistentka pedagoga

 

 

 

Mgr. Jana Fialová

asistentka pedagoga

 

   

 

Provozní zaměstnanci mateřské školy

Iva Valešová

kuchařka, hospodářka

  +420 725 158 522

Iveta Maříková

školnice, uklízečka