Pedagogický personál a zaměstnanci MŠ

Pedagogický personál mateřské školy

Mgr. Ivana Hodková, Bc.

zástupkyně ředitele

hodkova@zszichlice.cz

+420 725 158 522

Iveta Beranová

učitelka

 

+420 725 158 522

Bc. Petra Špuláková, DiS.

učitelka

 

+420 725 158 522

Bc. Anna Šmídlová

učitelka

 

+420 725 158 522

Mgr. Jana Fialová

 

asistentka pedagoga

 

 

 

 

 

 

   

 

Provozní zaměstnanci mateřské školy

Iva Valešová

kuchařka, hospodářka

  +420 725 158 522

Iveta Maříková

školnice, uklízečka