Základní Informace

Žáci i zaměstnanci školy mají možnost stravování  ve školní výdejně.

Obědy se dováží ze Školní jídelny Masarykovy základní školy Horní Bříza. Žáci naší školy jsou přihlášeni jako strávníci výše uvedené školní jídelny,  proto přihlášku ke stravování podávají přímo do MZŠ Horní Bříza a též platba se uskutečňuje bezhotovostně na účet této školy vždy k 10. dni měsíce.  

      

Přihlašování  oběda  se provádí nejpozději den předem do 7. 30 hodin u paní kuchařky  základní školy v Žichlicích.

 Odhlašování oběda se provádí nejpozději den předem do 7. 30 hodin u paní kuchařky základní školy v Žichlicích.

První den nepřítomnosti žáka je možno si odnést oběd ve vlastních nádobách v době od    11. 00 do 11. 15 hodin. 

Školní výdejna nezajišťuje dietní stravování.

V případě, že má strávník vážné zdravotní problémy (např. alergii na určitý druh potraviny), je dovoleno donést si vlastní stravu z domova a to za daných podmínek:

  • Potvrzení od lékaře.
  • Podepsané prohlášení zákonného zástupce o zdravotní nezávadnosti doneseného jídla.
  • Jídlo je třeba nosit v uzavřených nádobách  s označením: jméno, druh jídla (svačina, oběd).

Donesené jídlo ohřejeme.