ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZŠ

Školní rok 2018/2019

Kroužky organizované školou  probíhají v období říjen – květen. 

Kroužky organizované DDM Kamarád Třemošná probíhají dle pokynů organizátora.

Přihlášení – písemně na začátku školního roku, v pololetí.

Odhlášení – písemně v pololetí.

 

Kroužky organizované školou:

1. Hra na zobcovou flétnu - p. uč. Ivana Hodková                   - středa - 1x za 14 dní

2.Anglický jazyk                   - p. uč. Jitka Vinkelhöferová         - úterý , pátek

3. Šikovné ruce                    - p. uč. Kateřina Lukešová           -  čtvrtek 

4. Míčové sporty                 - p. vych. Magdalena Vonešová     - čtvrtek 

5. Vaření                               - p. vych. Magdalena Vonešová     - pondělí 

 

Kroužky v rámci školní družiny

V letošním roce se nekonají.

 

Kroužky organizované DDM Kamarád Třemošná

  • Byly nabídnuty počátkem školního roku.
  • Probíhá kroužek Deskové hry, Pohybové hry - úterý
  •                                  Anglický jazyk - čtvrtek