ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZŠ

Školní rok 2021/2022

Kroužky organizované školou  probíhají v období říjen – květen. 

Kroužky organizované DDM Kamarád Třemošná probíhají dle pokynů organizátora.

Přihlášení – písemně na začátku školního roku, v pololetí.

Odhlášení – písemně v pololetí.

 

Kroužky organizované školou:

Anglický jazyk pro I.třídu                   - p. uč. Jitka Vinkelhöferová         

 

 

 

Kroužky v rámci školní družiny

V letošním roce se nekonají.

 

Kroužky organizované DDM Kamarád Třemošná

  • Budou nabídnuty počátkem školního roku.
  •