ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZŠ

Školní rok 2019/2020

Kroužky organizované školou  probíhají v období říjen – květen. 

Kroužky organizované DDM Kamarád Třemošná probíhají dle pokynů organizátora.

Přihlášení – písemně na začátku školního roku, v pololetí.

Odhlášení – písemně v pololetí.

 

Kroužky organizované školou:

1. Hra na zobcovou flétnu - p. uč. Ivana Hodková                   - středa - 1x za 14 dní

2.Anglický jazyk                   - p. uč. Jitka Vinkelhöferová         -  pátek

3. Logik                                  - p. uč. Fialová                                   - čtvrtek 

 

 

Kroužky v rámci školní družiny

V letošním roce se nekonají.

 

Kroužky organizované DDM Kamarád Třemošná

  • Byly nabídnuty počátkem školního roku.
  •