ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽICHLICE

Všeobecná část

Základní škola a Mateřská škola Žichlice byla zřízena k 1. 7. 2010 a plní úkoly ve znění zřizovací listiny a statutu školy.

 

Předmět činnosti školy

Poskytovat předškolní výchovu a učit a vychovávat žáky I. stupně základní školy podle schválených učebních dokumentů. Škola je v systému škol zařazena pod kódem IZO 691001847.

Škola má tato střediska:

Základní škola /1. – 5. ročník/ IZO 102328021
Školní družina IZO 181018853
Školní výdejna IZO 181018861
Mateřská škola IZO 181021200

 

Organizační struktura školy

Základní škola je umístěna v přízemí a v 1. patře budovy ZŠ, školní družina se nachází v přízemí této budovy. Mateřská škola, která byla uvedena do provozu 1. 9. 2010, je umístěna v samostatné budově. Školní výdejna má dvě části. První část se nachází v přízemí budovy ZŠ, druhá část je umístěna v budově MŠ. Všechna pracoviště řídí ředitel ZŠ a MŠ.

 

Dokumentace

Na škole je vedena dokumentace v souladu s platnými předpisy pro základní a mateřskou školu.

 

Zastupitelnost pracovníků

  • statutární orgán /ředitel/ ve znění statutu školy
  • ostatní zastupitelnost řeší operativně v rámci školy ředitel školy

 

Předávání a přejímání pracovních funkcí

  • při skončení pracovního poměru nebo při dlouhodobé nepřítomnosti pracovníka pověří ředitel školy převzetím agendy jiného pracovníka a stanoví, vyžaduje-li to situace, kdy musí být převzetí provedeno písemně
  • převzetí majetku, peněžní hotovosti se provádí vždy písemně