Školská rada

Při ZŠ a MŠ Žichlice je ustanovena školská rada.

K 1. 9. 2017 odstoupil p. Karel Ringelhán ze školské rady.

Na třídním aktivu dne 26. 9. 2017 proběhla volba zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady. Jednomyslně byla zvolena p. Kateřina Švugerová.

Pedagogická rada zvolila na svém zasedání dne 21. 11. 2017 zástupce pedagogických pracovníků do ŠR. Stala se jím Mgr. Jana Fialová.

Složení: 
 Mgr. Kateřina Švugerová zástupce zákonných zástupců žáků
Monika  Brožová zástupce zřizovatele
Mgr. Jana Fialová zástupce pedagogických pracovníků