ZDRAVÉ ZUBY

$BLKitem->title|cms_escape

ZDRAVÉ ZUBY je výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na 1. stupni základních škol. Pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21 a ZDRAVÍ 2020.

Žáci se zábavnou formou seznamují s problematikou péče o chrup, učí se správným návykům zubní hygieny. Činnosti jsou připraveny v souladu s věkovými zvláštnostmi  žáků jednotlivých ročníků 1. stupně. Respektují vzdělávací oblast Člověk a jeho zdraví danou Rámcovým vzdělávacím programem základního vzděláváni.

Každý žák obdrží kartu, kterou nechá potvrdit při návštěvě svého stomatologa, vyplní soutěžní otázku a odešle. Vyhrát může zajímavé ceny. Dále žák obdrží pracovní listy, kde pod vedením vyučující zodpoví zajímavé otázky a úkoly o zubní hygieně.


Projekty