Akce pro rodiče a děti (23/09/2020)

16:00 zahrada MŠ

23.9. jsme do školky pozvali děti a jejich rodiny, abychom se vzájemně lépe poznali mimo zdi mateřské školy.

Připravena byla stopovačka, která vedla přes oblíbená místa dětí. Po cestě byly připraveny úkoly, kterých se všichni se ctí zhostili.

Odměnou nám byl táboráček na zahradě zpestřený společným zpíváním v doprovodu kytary.

Všem, kteří se na nás přišli podívat patří velký DÍK!


Historie akcí - Mateřská škola