Zvýšení úplaty za ŠD od ledna 2023

12/12/2022

Základní škola a Mateřská škola Žichlice

 

Provozní doba školní družiny

 

11:10 - 16:00

 

ŠD plní výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti dané ŠVP pro zájmové vzdělávání. Vnitřní řád ŠD pro školní rok 2022/2023 je k nahlédnutí na webových stránkách školy a nástěnce ŠD.POZOR ZMĚNA !!!

 

Úplata za ŠD od 1.1. 2023

 

Žáci pobývající v družině   pouze do 13:30 hod.   100 kč/měsíc

                                            ostatní                          150 Kč/měsíc

 

Příslušnou částku 900,- Kč (600,- Kč) uhraďte do 27.1. 2023 na účet školy:

43 – 7408350217/0100          variabilní symbol:        3

do poznámky uveďte:

 ŠD Jméno Příjmení


Aktuálně - Základní škola