Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

05/05/2020

 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


      Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  v ZŠ a MŠ Žichlice těmto uchazečům:

 

 

 

Uchazeč

Výsledek řízení

01

přijat/a

02

přijímací řízení neuzavřeno

03

přijímací řízení neuzavřeno

04

přijat/a

05

přijat/a

06

přijat/a

07

přijat/a

08

přijímací řízení neuzavřeno

09

přijat/a

10

přijímací řízení neuzavřeno

 

 

 

                                                                                   Mgr. Pavla Schneiderová

                                                                                         ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 Datum zveřejnění: 5. 5. 2020

 

 

 

 

 

 


Aktuálně