Zápis do 1.tř. - výsledky

02/05/2022

Seznam přijatých uchazečů

Uchazeč                          Výsledky řízení

Z   1/22          přijat/a

Z   2/22          přijat/a

Z   3/22          přijat/a

Z   4/22          přijat/a

Z   5/22          přijat/a

Z   6/22          přijat/a

Z   7/22          přijat/a

Z   8/22          přijat/a

Z   9/22          přijat/a

Z 10/22          přijat/a

Z 11/22          přijat/a

Z 12/22          přijat/a

Z 13/22          přijat/a

Z 14/22          přijat/a

Z 15/22          přijat/a

 

 

vyvěšeno dne: 2.5. 2022                                Mgr. Marian Husák

    ředitel  školy

      

sejmuto dne: …………………………


Aktuálně